ข่าวเศรษฐกิจ รอบโลก กีฬา ข่าวเด่น สังคม ออนไลน์

ข่าวเกม ข่าวดูดวง ติดตามข่าวได้ถึง 24 ชม.

“ชีวิตดีบารมีพอกพูน” เทคนิคการบูชาพญานาค ให้เจริญก้าวหน้า

อำนาจ โชคนาคา เปิดเผย เทคนิคการบูชาพญานาค ให้เจริญ ชีวิตดีบารมีพอกพูน แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งสิ้น
ความเชื่อถือของคนไทยเกี่ยวกับ พญานาค โดยส่วนมากจะมั่นใจว่า พญานาค เป็นสัตว์ครึ่งเทวดา มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์อำนาจนุภาพ สามารถสร้างร่างกายเป็นมนุษย์ชายและก็หญิงได้ ทั้งมีความเห็นกันว่า พญานาค นั้นเป็นเครื่องหมายที่สายน้้า เป็นผู้รักษารักษาและก็เป็นเครื่องหมายที่ความอุดมสมบูรณ์ในด้านการผลิตความสามัคคีปรองดอง สงบสงบสุข สุขในสังคม มีพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ เหมาะสมแก่ผู้กระทำรายไหว้บูชา โดย ฤทธิ์ โชคนาคา เปิดเผย กลเม็ดการบูชาพญานาค ให้รุ่งเรือง ชีวิตดีบารมีพอกพูน แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งผอง
ดวงระดูต.ค. 2565 : 3 วันเกิด “ดวงเปิด” เดินหน้าฝ่า สมหวังทุกทาง
ดวงรายสัปดาห์ วันที่ 10 – 16 เดือนตุลาคม 2565 : เช็กดวงชีวิต 7 วันเกิด
“02 20” ศาสตร์ที่จำนวน ดูหมอจาก เบอร์โทรศัพท์ แล้วก็วันที่กำเนิด
เทคนิคการบูชาพญานาค ให้ชีวิตรุ่งเรื่อง
1. มีความเชื่อและก็เลื่อมใสต่อ พญานาค ด้วยความเต็มใจบริสุทธิ์ ไม่ใช่เป็นเพียงแต่การท้าถ้าหากตั้งใจที่จะมีสินทรัพย์ ให้ขอทรัพย์สมบัติพร้อมกันไปกับการผลิตบุญ เพียงแต่ท่านใช้จิตระลึกถึงพญานาค ท่านจะเข้ามาคุ้มกันดูแลในทันทีทันใดแล้วก็ร่วมประทานพรสร้างบุญร่วมกับคนที่มีความนับถือ บางบุคคลกำเนิดแปลกฝันมองเห็นงูฝันมองเห็น พญานาค หลายครั้ง (ให้คุณขอพรละลึกถึงและก็ทำบุญสุนทานท่านจะได้พรอันดีเลิศ)
2. เป็นผู้ที่มีสัจจะถ้อยคำ ทำเป็นราวกับที่กล่าวหรือกล่าวขอพรไว้ถ้าทำเป็นถือสัจจะถ้อยคำตนอย่างที่ตั้งมั่นไว้ จะได้รับคุณมากมายจาก พญานาค บารมีในกายเหลือเฟือผู้คนชมเชยชะตาสูงมากขึ้น สามารถยิ่งใหญ่ได้ในอนาคต และก็สิ่งที่ขอพรไว้จะเสร็จโดยทันทีทันใด
3. ผู้ที่มีศีล คิดดี บอกดี ปฏิบัติดี ตั้งใจอยู่ในบุญกุศลรวมทั้งคุณความดีตั้งใจจิตตนอยู่ในบุญกุศลรวมทั้งคุณความดี ไม่เอาเทียบเอารัดเอาเปรียบหรือคิดร้ายคนอื่น ไม่ขอพรท่านให้ช่วยเหลือในสิ่งที่ชั่วร้าย เนื่องจากว่า พญานาค ท่านเป็นเทวดาที่เกิดมาเพื่อสร้างบุญรวมทั้งอยู่กับผู้ที่จิตใจดี
4. คิดถึง พญานาค อยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเลี้ยงชีพใด ให้ขอพรท่าน เมื่อได้ตามหวังให้ทำบุญทำทานมอบให้ถ้าทำธุรกิจการค้ากิจการค้า ปฏิบัติงานทุกอาชีพ ให้คิดถึงท่านขอพรท่านเสมือนญาติผู้ใหญ่ราวกับบิดามารดา กล่าวให้แก่คุณช่วยเหลือขอความจำเป็นให้เสร็จครั้งละอย่าง เมื่อได้จากที่หวัง ให้ทำบุญทำกุศลมอบให้ท่านหรือประพฤติตามธรรมถวาพญานาคที่ป้องกัน การบรรลุเป้าหมาย ความมงคลในชีวิตจะเกิดขึ้นมากมายอย่างที่ท่านไม่คาดฝัน แล้วก็เป็นการเสริมบุญบารมี ให้พญานาคที่ป้องกันพวกเรา ให้คุณมีบุญเหลือหลายสำหรับการคุ้มครองปกป้องแล้วก็ประทานพร ขอพรท่านให้เป็นมหาเศรษฐีนักบุญสร้างบุญในพุทธศาสนาด้วยกัน
5. ทุกการทำบุญให้คนึงถึงองค์พญานาค ประพฤติตามธรรมขั้นต่ำปีละครั้งเป็นการเปิดความเจริญก้าวหน้าตั้งแต่แก่นแท้ด้านในจิตใจ สร้างบุญกุศลให้ชีวิตปรับดวงใหม่ให้เป็นคนมั่งมีแล้วการบรรลุผลรอบด้านจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างที่คุณไม่คาดคิด

ติดตามข้อมูล Bright Today วิถีทางอื่นๆ
Website : BRIGHT TODAYFacebook : BRIGHT TVLine Today : BRIGHT TODAY

Related Posts