ข่าวเศรษฐกิจ รอบโลก กีฬา ข่าวเด่น สังคม ออนไลน์

ข่าวเกม ข่าวดูดวง ติดตามข่าวได้ถึง 24 ชม.

เช็กให้แน่นอน! ยามขึ้นบ้านใหม่ 2566 ทําบุญขึ้นบ้านใหม่ วันไหนดี หนุนชีวีเจริญรุ่งเรือง

UndubZapp ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนมาเช็กให้มั่นใจว่า ทําบุญขึ้นบ้านใหม่ วันไหนเหมาะสมที่สุด จากปฏิทินเวลาขึ้นบ้านใหม่ 2566 ซึ่งจัดประเภทออกเป็น 12 เดือน ท่านสามารถเลือกกาลสวยยามดีได้ตลอดทั้งปี วันไหนเป็นวันดี วันไหนเป็นวันที่สมควร ในการทำบุญทำทานขึ้นบ้านใหม่ ปลูกเรือน เพิ่มเติมบ้าน รีโนเวทบ้าน ย้ายเข้าบ้านใหม่ รวมทั้งนอนบ้านใหม่ ในปี พุทธศักราช2566 ขอชวนเลื่อนลงไปข้างล่างเพื่อสำรวจวันเวลามงคลที่ท่านสบายได้เลยจ้า ดังนี้ ปฏิทินเวลานี้สามารถใช้ประโยชน์สำหรับในการพิจารณาเวลานําพระเข้าบ้านใหม่ 2566 ได้ด้วย ด้วยเหตุว่าการนำพระเข้าบ้านใหม่ก็อยู่ในสวัวปของการเริ่มต้นของใหม่ๆในบ้านเรือนเหมือนกับเดียวกัน
ยามขึ้นบ้านใหม่ มกราคม 2566

วันอาทิตย์ ที่ 8 เดือนมกราคม พุทธศักราช2566 เวลา 07:00-08:59 น.วันพุธ ที่ 11 เดือนมกราคม พุทธศักราช2566 เวลา 11:00-12:59 น.วันศุกร์ ที่ 20 เดือนมกราคม พุทธศักราช2566 เวลา 07:00-08:59 น.วันอังคาร ที่ 24 เดือนมกราคม พุทธศักราช2566 เวลา 11:00-12:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 26 ม.ค. พุทธศักราช2566 เวลา 09:00-10:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนมกราคม พุทธศักราช2566 เวลา 07:00-08:59 น.
โอกาสขึ้นบ้านใหม่ กุมภาพันธ์ 2566

วันจันทร์ ที่ 6 ก.พ. พุทธศักราช2566 เวลา 09:00-10:59 น.วันอังคาร ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2566 เวลา 05:00-06:59 น.วันเสาร์ ที่ 18 ก.พ. พุทธศักราช2566 เวลา 09:00-10:59 น.วันจันทร์ ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2566 เวลา 07:00-08:59 น.วันพุธ ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2566 เวลา 07:00-08:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2566 เวลา 05:00-06:59 น.
กาลขึ้นบ้านใหม่ มีนาคม 2566

วันพุธ ที่ 1 มี.ค. พุทธศักราช2566 เวลา 05:00-06:59 น.วันพุธ ที่ 8 เดือนมีนาคม พุทธศักราช2566 เวลา 09:00-10:59 น.วันศุกร์ ที่ 17 เดือนมีนาคม พุทธศักราช2566 เวลา 07:00-08:59 น.วันเสาร์ ที่ 18 เดือนมีนาคม พุทธศักราช2566 เวลา 07:00-08:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 26 เดือนมีนาคม พุทธศักราช2566 เวลา 09:00-10:59 น.วันจันทร์ ที่ 27 มี.ค. พุทธศักราช2566 เวลา 07:00-08:59 น.วันพุธ ที่ 29 เดือนมีนาคม พุทธศักราช2566 เวลา 09:00-10:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือนมีนาคม พุทธศักราช2566 เวลา 11:00-12:59 น.
กาลขึ้นบ้านใหม่ เมษายน 2566

วันเสาร์ ที่ 1 ม.ย. พุทธศักราช2566 เวลา 11:00-12:59 น.วันพุธ ที่ 5 เดือนเมษายน พุทธศักราช2566 เวลา 07:00-08:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 9 เดือนเมษายน พุทธศักราช2566 เวลา 05:00-06:59 น.วันศุกร์ ที่ 14 เดือนเมษายน พุทธศักราช2566 เวลา 07:00-08:59 น.วันจันทร์ ที่ 17 เดือนเมษายน พุทธศักราช2566 เวลา 11:00-12:59 น.วันพุธ ที่ 26 เดือนเมษายน พุทธศักราช2566 เวลา 09:00-10:59 น.
โอกาสขึ้นบ้านใหม่ พ.ค. 2566

วันเสาร์
ที่ 6 พ.ค. พุทธศักราช2566 เวลา 05:00-06:59 น.วันจันทร์
ที่ 8 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช2566 เวลา 09:00-10:59 น.วันพุธ
ที่ 10 พ.ค. พุทธศักราช2566 เวลา 07:00-08:59 น.วันจันทร์
ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช2566 เวลา 11:00-12:59 น.วันพฤหัสบดี
ที่ 18 พ.ค. พุทธศักราช2566 เวลา 05:00-06:59 น.วันจันทร์
ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช2566 เวลา 07:00-08:59 น.วันเสาร์
ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช2566 เวลา 11:00-12:59 น.วันอังคาร
ที่ 30 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช2566 เวลา 05:00-06:59 น.
โอกาสขึ้นบ้านใหม่ มิ.ย. 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2566 เวลา 07:00-08:59 น.วันจันทร์ ที่ 5 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2566 เวลา 05:00-06:59 น.วันพุธ ที่ 7 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2566 เวลา 07:00-08:59 น.วันศุกร์ ที่ 9 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2566 เวลา 09:00-10:59 น.วันเสาร์ ที่ 10 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2566 เวลา 11:00-12:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 15 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2566 เวลา 09:00-10:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 18 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2566 เวลา 09:00-10:59 น.วันจันทร์ ที่ 19 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2566 เวลา 07:00-08:59 น.วันพุธ ที่ 21 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2566 เวลา 09:00-10:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2566 เวลา 11:00-12:59 น.วันศุกร์ ที่ 30 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2566 เวลา 09:00-10:59 น.
เวลาขึ้นบ้านใหม่ เดือนกรกฏาคม 2566

วันเสาร์ ที่ 1 กรกฏาคม พุทธศักราช2566 เวลา 07:00-08:59 น.วันจันทร์ ที่ 3 กรกฏาคม พุทธศักราช2566 เวลา 09:00-10:59 น.วันศุกร์ ที่ 7 กรกฏาคม พุทธศักราช2566 เวลา 07:00-08:59 น.วันเสาร์ ที่ 8 กรกฏาคม พุทธศักราช2566 เวลา 05:00-06:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 10 กรกฏาคม พุทธศักราช2566 เวลา 11:00-12:59 น.วันพุธ ที่ 12 กรกฏาคม พุทธศักราช2566 เวลา 09:00-10:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 16 กรกฏาคม พุทธศักราช2566 เวลา 11:00-12:59 น.วันพุธ ที่ 19 กรกฏาคม พุทธศักราช2566 เวลา 07:00-08:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฏาคม พุทธศักราช2566 เวลา 05:00-06:59 น.วันอังคาร ที่ 25 กรกฏาคม พุทธศักราช2566 เวลา 07:00-08:59 น.
กาลขึ้นบ้านใหม่ ส.ค. 2566

วันอังคาร ที่ 1 ส.ค. พุทธศักราช2566 เวลา 05:00-06:59 น.วันอังคาร ที่ 8 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช2566 เวลา 07:00-08:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช2566 เวลา 11:00-12:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 13 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช2566 เวลา 05:00-06:59 น.วันจันทร์ ที่ 14 ส.ค. พุทธศักราช2566 เวลา 09:00-10:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 17 ส.ค. พุทธศักราช2566 เวลา 09:00-10:59 น.วันศุกร์ ที่ 18 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช2566 เวลา 07:00-08:59 น.วันเสาร์ ที่ 26 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช2566 เวลา 07:00-08:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 27 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช2566 เวลา 11:00-12:59 น.
กาลขึ้นบ้านใหม่ ก.ย. 2566

วันศุกร์ ที่ 1 เดือนกันยายน พุทธศักราช2566 เวลา 07:00-08:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 3 เดือนกันยายน พุทธศักราช2566 เวลา 05:00-06:59 น.วันพุธ ที่ 6 ก.ย. พุทธศักราช2566 เวลา 11:00-12:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 7 ก.ย. พุทธศักราช2566 เวลา 07:00-08:59 น.วันจันทร์ ที่ 11 เดือนกันยายน พุทธศักราช2566 เวลา 09:00-10:59 น.วันเสาร์ ที่ 16 ก.ย. พุทธศักราช2566 เวลา 05:00-06:59 น.วันอังคาร ที่ 19 ก.ย. พุทธศักราช2566 เวลา 09:00-10:59 น.วันเสาร์ ที่ 23 เดือนกันยายน พุทธศักราช2566 เวลา 07:00-08:59 น.วันอังคาร ที่ 26 ก.ย. พุทธศักราช2566 เวลา 11:00-12:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือนกันยายน พุทธศักราช2566 เวลา 09:00-10:59 น.
กาลขึ้นบ้านใหม่ ตุลาคม 2566

วันอาทิตย์ ที่ 1 ต.ค. พุทธศักราช2566 เวลา 07:00-08:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือนตุลาคม พุทธศักราช2566 เวลา 05:00-06:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนตุลาคม พุทธศักราช2566 เวลา 05:00-06:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 19 ต.ค. พุทธศักราช2566 เวลา 07:00-08:59 น.วันศุกร์ ที่ 20 ต.ค. พุทธศักราช2566 เวลา 11:00-12:59 น.วันศุกร์ ที่ 27 เดือนตุลาคม พุทธศักราช2566 เวลา 11:00-12:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนตุลาคม พุทธศักราช2566 เวลา 07:00-08:59 น.วันอังคาร ที่ 31 ต.ค. พุทธศักราช2566 เวลา 09:00-10:59 น.
โอกาสขึ้นบ้านใหม่ พฤศจิกายน 2566

วันพุธ ที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช2566 เวลา 05:00-06:59 น.วันอังคาร ที่ 14 พ.ย. พุทธศักราช2566 เวลา 11:00-12:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 16 พ.ย. พุทธศักราช2566 เวลา 07:00-08:59 น.วันศุกร์ ที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช2566 เวลา 11:00-12:59 น.วันจันทร์ ที่ 20 พ.ย. พุทธศักราช2566 เวลา 05:00-06:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช2566 เวลา 11:00-12:59 น.วันอังคาร ที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช2566 เวลา 07:00-08:59 น.วันพุธ ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช2566 เวลา 11:00-12:59 น.
กาลขึ้นบ้านใหม่ ธันวาคม 2566

วันเสาร์ ที่ 2 เดือนธันวาคม พุทธศักราช2566 เวลา 05:00-06:59 น.วันพุธ ที่ 13 เดือนธันวาคม พุทธศักราช2566 เวลา 11:00-12:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธ.ค. พุทธศักราช2566 เวลา 09:00-10:59 น.
©Featured image : Freepik

Horo, horoscope, ดูดวงชะตา, ทำนายดวงปี 2566, กาลขึ้นบ้านใหม่, ยามขึ้นบ้านใหม่ 2566, กาลทำบุญสุนทานบ้าน, เวลาทำบุญสุนทานบ้าน 2566

Related Posts