ข่าวเศรษฐกิจ รอบโลก กีฬา ข่าวเด่น สังคม ออนไลน์

ข่าวเกม ข่าวดูดวง ติดตามข่าวได้ถึง 24 ชม.

Uncategorized

Full Moon 168 Inc – Payroll Expenses in 2019 Estimated at $141,120

MOON168 is a push-broom imaging spectrometer to enable on-orbit SI-traceable observations with radiometric precision below one percent and achieve cross-slit scanning of the Moon. It will be mounted in the ISS Express Logistics Carrier 1 (ELC-1) Site 3 nadir position, with 2D pointing capability in the roll and pitch gimbal axes.

Full Moon 168 Inc’s payroll expenses in 2019 are estimated at $141,120. moon 168 received a PPP loan in 2019. This is among 8 businesses in the Unclassified Establishments industry that received a PPP loan in Hanover.

Related Posts